fbpx
HockiKlocki-logo-kolorowe

gry dla całej rodziny

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Góra-Zastawny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EWA GÓRA-ZASTAWNY HOCKIKLOCKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 8722082520, REGON: 122938766; Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania przez firmę EWA GÓRA-ZASTAWNY HOCKIKLOCKI  usług na Pani/Pana rzecz; Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej), a także upoważnieni współpracownicy firmy EWA GÓRA-ZASTAWNY HOCKIKLOCKI, jeżeli ich usługi będą niezbędne do wykonania na Pani/Pana rzecz usługi; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze podatkowym lub cywilnoprawnym, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych – przez okres 10 lat; Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO, Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

Follow Us
  /    /  Malefiz
Malefiz

Malefiz

W Malefiz możemy grać w 2-4 osoby. Do gry używane są piony,

  • po 5 pionów dla każdego gracza (dla każdego w innym kolorze) oraz
  • 11 pionów białych (tzw. barykad). Celem gry jest dotarcie do szczytu planszy. Gracze wykonują ruchy kolejno. Gracz, na którego przypada kolej ruchu, rzuca kością i przesuwa swój pion w dowolną stronę o tyle pól, ile oczek wyrzucił.

 

Dostępne 3 sztuki       Gra na dzień 10zł

Cel gry: dojście do szczytu planszy.
Jeśli na drodze piona znajduje się pion innego gracza, można go zwyczajnie ominąć. Nie można ruszać się do przodu i do tyłu w tym samym ruchu. Można skręcić w bok, ale nie można zmienić kierunku ruchu. W pierwszym ruchu centralne pole startowe liczy się jako pierwsze. Jeśli na drodze gracza jest Barykada, nie można jej ominąć. Trzeba ją najpierw zrzucić. Trzeba wyrzucić dokładnie tyle oczek, aby stanąć na polu zajmowanym przez Barykadę. Gracz, który zrzuca Barykadę, ma prawo przestawić ją na dowolne inne pole na planszy, z wyjątkiem pól dolnego, najniższego rzędu. Jeśli gracz stojący przed barykadą wyrzuci ilość oczek nie pozwalającą na jej zrzucenie, może podejść do barykady. Może też cofnąć swój pion, jeśli uzna to za korzystne. Jeśli na zakończenie ruchu pion gracza stanie na polu zajmowanym przez pion przeciwnika, dochodzi do zbicia tego piona. Pion zbity wraca na pole startowe i rozpoczyna swoją wędrówkę od początku.

 

bingo kraków
karrom
bilard marynarski
kalaha kraków
bilard marynarski
bilard marynarski
crokinole kraków
backgammon kraków
beanbag kraków
halma
connectfour wypożyczenie
connectfour wypożyczenie
beanbag kraków
curling wypożyczenie
domino szesciokatne kraków
domino szesciokatne kraków
dreidel kraków
dreidel kraków
kendama wypożyczenie
mikado wypożyczenie
mikado wypożyczenie
kubb kraków
gra labirynt wypożyczenie
gra labirynt wypożyczenie
ladergolf kraków
tangram wypożyczenie
tangram wypożyczenie
sjoelen wypożyczenie
quoits wypożyczenie
quoits wypożyczenie
molkyy wypożyczenie
mokuru wypożyczenie
cornhole wypożyczenie
cornhole wypożyczenie
jeudequilibre wypożyczenie
jeudugruyer wypożyczenie
jeudugruyer wypożyczenie
kulki marbles wypożyczenie
lepassetrappe wypożyczenie
lepassetrappe wypożyczenie
mastermind wypożyczenie
weykick kraków
shuttthebox kraków