fbpx
HockiKlocki-logo-kolorowe

gry dla całej rodziny

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Góra-Zastawny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EWA GÓRA-ZASTAWNY HOCKIKLOCKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 8722082520, REGON: 122938766; Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania przez firmę EWA GÓRA-ZASTAWNY HOCKIKLOCKI  usług na Pani/Pana rzecz; Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej), a także upoważnieni współpracownicy firmy EWA GÓRA-ZASTAWNY HOCKIKLOCKI, jeżeli ich usługi będą niezbędne do wykonania na Pani/Pana rzecz usługi; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze podatkowym lub cywilnoprawnym, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych – przez okres 10 lat; Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO, Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

Follow Us
  /    /  Kulki Marbles
kulki marbles wypożyczenie

Kulki Marbles. Niemieckie kulki lub marmurki. W kulki można grać na bardzo wiele sposobów, wiele jest też sposobów ich trzymania i rzucania. Uczy pracy w grupie, wspólnego ustalania zasad i ich przestrzegania. Dostępne są kulki z talerzem i kulki na farmie oraz kulodrom.

 

Dostępne 5 sztuk         Gra na dzień 5zł, kulodrom 10zł

Zasady gryW kulki można grać na bardzo wiele sposobów, wiele jest też sposobów ich trzymania i rzucania. Kilka przykładowych:

1. Jack- przed grą należy przygotować kolorowy sznurek, który wyznaczy nam pole gry. Średnica okręgu powinna wynosić ok. 100cm. Aby rozpocząć rozgrywkę należy potoczyć największego Szklaka zwanego „Jack” wewnątrz koła. Następnie zadaniem każdego z graczy jest wturlanie swoich kulek jak najbliżej „Jacka”. Zwycięża ta osoba, której szklak znajdzie się najbliżej największej kulki. Zwycięzca rundy otrzymuje po jednej kulce od każdego gracza. Grę wygrywa ten, kto uzbiera 10 kulek.

2. Wybicie kulek- ze sznurka ułóż okrąg . Wsyp wszystkie kulki do środka. Każdy gracz otrzymuje dużą kulkę i stara się trafić w kulki tak aby jak najwięcej wypadło poza linię. Zwycięża osoba, której uda się wytrącić jak najwięcej kulek.

3. Transfer kulek -przygotowujemy zestaw: małą miseczkę, kuleczki w pojemniczku i chińskie pałeczki. Zadaniem dziecka jest wkładanie kuleczek z pojemnika do miseczki. Jest to bardzo dobre ćwiczenie na chwyt pęsetkowy niezbędny w nauce pisania.

4. Gra na czas- Zadaniem graczy jest jak najszybsze zapełnienie podstawki z otworkami na kulki. Wygrywa ten kto zrobi to najszybciej.

5. Gra z linią – Należy wyznaczyć dwie równoległe linie w odległości 1-2m. Stojąc na jednej linii, gracze starają się rzucić kulkę jak najbliżej drugiej linii. Gracz któremu uda się umieścić kulkę najbliżej linii ze wszystkich, wygrywa grę i zdobywa kulki przeciwników.
6. Kulodrom – zadaniem jest zbudowanie jak największego i najbardziej skomplikowanego toru dla kulek.

bingo kraków
karrom
bilard marynarski
kalaha kraków
bilard marynarski
bilard marynarski
crokinole kraków
backgammon kraków
beanbag kraków
halma
connectfour wypożyczenie
connectfour wypożyczenie
beanbag kraków
curling wypożyczenie
domino szesciokatne kraków
domino szesciokatne kraków
dreidel kraków
dreidel kraków
kendama wypożyczenie
mikado wypożyczenie
mikado wypożyczenie
kubb kraków
gra labirynt wypożyczenie
gra labirynt wypożyczenie
ladergolf kraków
tangram wypożyczenie
tangram wypożyczenie
sjoelen wypożyczenie
quoits wypożyczenie
quoits wypożyczenie
molkyy wypożyczenie
mokuru wypożyczenie
cornhole wypożyczenie
cornhole wypożyczenie
jeudequilibre wypożyczenie
jeudugruyer wypożyczenie
jeudugruyer wypożyczenie
kulki marbles wypożyczenie
lepassetrappe wypożyczenie
lepassetrappe wypożyczenie
mastermind wypożyczenie
weykick kraków
shuttthebox kraków