fbpx
HockiKlocki-logo-kolorowe

gry dla całej rodziny

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Góra-Zastawny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EWA GÓRA-ZASTAWNY HOCKIKLOCKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 8722082520, REGON: 122938766; Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania przez firmę EWA GÓRA-ZASTAWNY HOCKIKLOCKI  usług na Pani/Pana rzecz; Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej), a także upoważnieni współpracownicy firmy EWA GÓRA-ZASTAWNY HOCKIKLOCKI, jeżeli ich usługi będą niezbędne do wykonania na Pani/Pana rzecz usługi; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze podatkowym lub cywilnoprawnym, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych – przez okres 10 lat; Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO, Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

Follow Us
  /    /  Carrom
carrom wypożycznie

Carrom  to indyjska gra bilardowa, polega na wbijaniu drewnianych krążków do łuz za pomocą strikera. Celem gry jest wbicie wszystkich krążków swojego koloru zanim przeciwnik wbije swoje. Gra poprawia motorykę małą i uczy współdziałania w parze.

 

Dostępne 3 sztuki        Gra na dzień 50zł

Cel gry:  wbicie wszystkich swoich krążków oraz królowej.

 

Rozpoczęcie gry:  Przy grze w debla, członkowie tej samej drużyny siadają naprzeciwko siebie. KRÓLOWA (czerwony krążek) możemy ją wbić pod warunkiem ze już jeden nasz krążek został wbity. Po wbiciu królowej musimy potwierdzić wbicie poprzez wbicie krążka swojego koloru. Jeśli się to nie uda układamy królową na środku planszy. Nie można skończyć partii czyli wbić swojego ostatniego krążka gdy królowa znajduje się wciąż na planszy. STRIKER (duży krążek) Jeśli wbijemy striker musimy wyjąć jeden ze swoich krążków na okrąg na środku planszy. Jeśli wraz ze strikerem wbijemy krążek to wyciągamy striker i dwa krążki. Jeśli wbiliśmy krążek przeciwnika zostaje on w łuzie.

 

Koniec gry:  Wygrywa osoba która wbije wszystkie swoje krążki jako pierwsza. Wygrany otrzymuje 1 punkt za każdy krążek przeciwnika który został na planszy i 3 punkty jeśli to on wbił królową.

bingo kraków
karrom
bilard marynarski
kalaha kraków
bilard marynarski
bilard marynarski
crokinole kraków
backgammon kraków
beanbag kraków
halma
connectfour wypożyczenie
connectfour wypożyczenie
beanbag kraków
curling wypożyczenie
domino szesciokatne kraków
domino szesciokatne kraków
dreidel kraków
dreidel kraków
kendama wypożyczenie
mikado wypożyczenie
mikado wypożyczenie
kubb kraków
gra labirynt wypożyczenie
gra labirynt wypożyczenie
ladergolf kraków
tangram wypożyczenie
tangram wypożyczenie
sjoelen wypożyczenie
quoits wypożyczenie
quoits wypożyczenie
molkyy wypożyczenie
mokuru wypożyczenie
cornhole wypożyczenie
cornhole wypożyczenie
jeudequilibre wypożyczenie
jeudugruyer wypożyczenie
jeudugruyer wypożyczenie
kulki marbles wypożyczenie
lepassetrappe wypożyczenie
lepassetrappe wypożyczenie
mastermind wypożyczenie
weykick kraków
shuttthebox kraków