fbpx
HockiKlocki-logo-kolorowe

gry dla całej rodziny

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Góra-Zastawny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EWA GÓRA-ZASTAWNY HOCKIKLOCKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 8722082520, REGON: 122938766; Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania przez firmę EWA GÓRA-ZASTAWNY HOCKIKLOCKI  usług na Pani/Pana rzecz; Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej), a także upoważnieni współpracownicy firmy EWA GÓRA-ZASTAWNY HOCKIKLOCKI, jeżeli ich usługi będą niezbędne do wykonania na Pani/Pana rzecz usługi; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze podatkowym lub cywilnoprawnym, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych – przez okres 10 lat; Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO, Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

Follow Us
  /  Szkoły / Przedszkola
hockiklocki warsztaty

HockiKlocki w przedszkolach i szkołach

Hockiklocki prowadzą cykl cotygodniowych lub comiesięcznych zajęć z dziećmi z przedszkoli i szkół w Małopolsce.
Na zajęciach poznajemy nową grę, wraz z jej historią i państwem pochodzenia, gdy bawimy się raz w tygodniu, co 4 zajęcia przypominamy sobie poznane ciekawostki i gry. Uczę ciekawych rzeczy w przyjemny sposób. Grając ćwiczymy motorykę małą i dużą, koordynacją ruchową, logiczne myślenie i pobudzamy kreatywność, wymyślając własne zasady. Pokazuję w co bawią się dzieci na całym świecie i rozszerzam horyzonty.
Obsługuję już 15 przedszkoli w Krakowie. Jeśli jesteś rodzicem i podoba Ci się idea naszych zajęć to poleć nas w przedszkolu lub szkole swojego dziecka albo napisz do mnie i poleć mi placówkę z która warto się skontaktować.